Guest Relation

Local news

Published on มิถุนายน 30th, 2014 | by Divali

0

สื่อมวลชนอาสา ร่วมสร้างจังหวัดปลอดบุหรี่

ผอ. กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่  ชนัสพร  เรืองศรี  พร้อม อสม.ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ได้ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการรณรงค์ ร่วมสร้างกระบี่ให้เป็นจังหวัดปลอดบุหรี   ณ. ห้องสุดมงคล  สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่   และพร้อมพร้อมขับเคลื่อน ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีในการสนับสนุนโครงการ สื่อมวลชนกระบี่อาสา ร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่   จะเริ่มเยี่ยมเยียนร้านค้าและร้านอาหารในเขตชุมชนที่จำหน่ายบุหรี่ หรือร้านอาหารที่ลูกค้าสูบบุหรี่  ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2557สร้างความเข้าใจ กับร้านค้าและร้านอาหารในแต่ละชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ละ ลด เลิก สูบบุหรี่   การที่มีความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  มาเป็นแนวร่วม ในการรณรงค์    นับเป็นอีกหนึ่งพลังที่ทำให้คณะทำงานมีกำลังใจและพร้อมก้าวต่อไป…สู่จุดมุ่งหมาย ให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองแห่งสุขภาพ และร่วมสร้างสังคมกระบี่ปลอดควันบุหรี่.

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑