Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 2nd, 2013 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับกองทุนบทบาทสตรี หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับกองทุนบทบาทสตรี หมู่ที่ 7 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แก่คนในชุมชน

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค โดยมีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กลุ่มพลังมวลชนหมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า กองทุนบทบาทสตรี หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องเสียงและทีวีสำหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคของประชาชนหมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เล็กเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน จึงได้ร่วมกับกองทุนบทบาทสตรีหมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประชาชนหมู่ที่ 7 มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี จึงได้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคขึ้น ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ หลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลไสไทย และประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันและเวลาดังกล่าว

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑