Guest Relation

Local news

Published on มิถุนายน 30th, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดฝึกอบรมการเพ้นท์กากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย   นายประจักษ์  สาระวารี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2557 โดยมี นายมาโนช  พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน  มีนายชญณัท  ขยันการ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  อสม.ตำบลไสไทย และ กลุ่มแม่บ้านตำบลไสไทย เข้าร่วม มีคุณอุบล  สงวนทรัพย์ และคณะเป็นวิทยากร

นายประจักษ์  สาระวารี   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  กล่าวว่า  ด้วยทางกลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มีอาชีพทำสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีความไม่แน่นอนทางด้านราคาและสภาพภูมิอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก รายได้จึงไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้สมาชิกภายในกลุ่มได้คิดหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวโดยทางสมาชิกได้เสนอการเพ้นท์กากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ ซึ่งทางกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนผู้สนใจสามารถผลิตเองได้ โดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ  ทำให้สินค้ามีมูลค่าสูงขึ้น และสิ่งที่สำคัญสถานที่ตั้งของกลุ่มอาชีพ อยู่ติดกับถนนใหญ่เหมาะที่จะทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตำบลไสไทยและสามารถฝากขายตามร้านต่างๆได้ด้วย

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพนี้ขึ้น โดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และประชาชนผู้ที่สนใจเข้ารับอบรมครั้งนี้ มีจำนวน 55 คน เพื่อสนองความต้องการของชุมชน ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยต่อไป

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑