Guest Relation

Local news

Published on มิถุนายน 28th, 2014 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่มีนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวจังหวัดกระบี่

นายชูศักดิ์ เด่นยุกต์ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ตามนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวจังหวัดกระบี่ ณ หมูที่ 5 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีเกษตรกรมาร่วมงานกว่า 250 คน

นายอำเภอคลองท่อม กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกระบี่มีนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวจังหวัดกระบี่ เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันอายุ 1-3 ปี ก่อนได้รับผลผลิต

โดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่โค่นล้มยาง – ปาล์มที่มีอายุมากเพื่อปลูกใหม่ทดแทน ทำการปลูกพืชแซมในสวนยางและปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ โดยการปลูกข้าวไร่ ซึ่งอำเภอคลองท่อมได้ดำเนินการในพื้นที่ 1,500 ไร่ โดยได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่บางส่วนให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง

เพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันนโยบายดังกล่าว ซึ่งในงานมีกิจกรรมลงแขกปลูกข้าวไร่ในแปลงปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ของนายธวัชชัย แก้วลูก ในพื้นที่ 20 ไร่ การสาธิตและแข่งขันการตำข้าวซ้อมมือ

การจัดแสดงองค์ความรู้เรื่องข้าวของศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ และได้มอบพันธุ์ข้าวไร่แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคลองท่อมมาร่วมงานกว่า 250 คน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑