Guest Relation

Energy

Published on ตุลาคม 13th, 2015 | by Divali

0

EGAT ENVI CAMP ค่ายเยาวชนมุ่งสร้างพลังงานที่ยั่งยืน

EGAT ENVI CAMP ค่ายเยาวชนมุ่งสร้างพลังงานที่ยั่งยืน

การไฟฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จับมือ 3 พันธมิตรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนดร.หนึ่ง แม็คกระบี่ นำเยาวชนระดับมัธยมศึกษากว่า 200 คนเข้าค่ายเรียนรู้ด้านพลังงาน ปลุกจิตสำนึกการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่

กิจกรรมเยาวชน EGAT ENVI CAMP ในครั้งนี้มีนักเรียนทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลาย จาก 12 โรงเรียนในจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมค่าย ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ ” ดิน น้ำ ลม ไฟ พลังงานที่มั่นคง ” รุ่นที่ 1

โดยมีนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงความสำคัญของค่ายเยาวชน ในครั้งนี้ เท่ากับ เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า ของประเทศ รวมถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน

สำหรับค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ” ดิน น้ำ ลม ไฟ พลังงานที่มั่นคง ” มีกำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 จัดในระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2558
รุ่นที่ 2 จัดในระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2558

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑