Guest Relation

Local news

Published on กันยายน 4th, 2014 | by Divali

0

AONANG GAME FISHING TOURNAMENT, KRABI 1-2 November 2014 วันที่ 1-2 เดือนพฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณทะเลอ่าวนาง และเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล “อ่าวนาง เกมส์ฟิชชิ่ง 2014”
AONANG GAME FISHING TOURNAMENT, KRABI 1-2 November 2014
วันที่ 1-2 เดือนพฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณทะเลอ่าวนาง และเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

ร่วมสนุกสนานกับการแข่งขันกีฬา ตกปลาทะเล อาทิ ปลากระโทงแทง ปลากระโทงร่ม (ปลาใบ) ปลาสละ (ปลาเสียด) ปลาสาก ปลาทูน่า ปลาช่อนทะเล ปลาอีโต้มอญ ปลาอินทรี ในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมร่วมเก็บขยะในทะเล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลอันดามันให้อยู่อย่างยั่งยืน
รับสมัครวันที่ 3 กันยายน 2557 – 31 ตุลาคม 2557 ที่ งานพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทร 075-637146 ต่อ 26 091- 8247768 086-2670343
สถานที่จัดงาน บริเวณชายหาดอ่าวนาง และพื้นที่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

กำหนดการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
08.30-15.00 น. กำหนดลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลอ่าวนาง
16.00 น. ประชุมชี้แจงกฎกติการายละเอียดการแข่งขัน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
06.30 น. นักกีฬาทุกทีมพร้อมกันที่บริเวณชายหาดอ่าวนางรับบัตรผู้เข้าแข่งขันและ ธงสัญลักษณ์ของการแข่งขัน
06.45 น. ประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการแข่งขัน พร้อมมอบธงสัญลักษณ์ของการแข่งขัน
07.00 น. ประธานปล่อยเรือทำการแข่งขันจากหาดอ่าวนาง
08.00-18.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบที่อยู่ของเรือ ชนิดปลาที่ตกได้และรับทราบข้อมูลต่าง ๆ
18.00 น. หมดเวลาทำการแข่งขันสำหรับวันแรกเรือทุกลำเข้าเกาะพีพีคณะกรรมการ
ตรวจเช็คเรือแข่งขันทุกลำอยู่ที่เกาะพีพี
เริ่มงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและนายท้ายเรือ
22.00 น. ปล่อยเรือออกทำการแข่งขันจากเกาะพีพีสำหรับวันที่สองของการแข่งขัน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557
08.00-16.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบที่อยู่ของเรือ ชนิดปลาที่ตกได้และ รับทราบข้อมูลต่าง ๆ
17.00 น. หมดเวลาทำการแข่งขัน เรือทุกลำกลับถึงท่าเทียบเรือเกาะพีพีก่อนเวลา 17.00 น. (นักกีฬาต้องรายงานตัวก่อนหมดเวลา กรณีเรือเสียให้แจ้งคณะกรรมการทราบก่อนล่วงหน้า )เพื่อให้คณะกรรมการทำการชั่งปลา
18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ พิธีมอบถ้วยรางวัล
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการแข่งขัน

กฎและกติกาการแข่งขัน
(1)ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.1 ประเภทน้ำหนัก
1.2 ประเภทคะแนนรวม
– รางวัลพิเศษ ๒ รางวัล คือ รางวัลปลากระโทงร่ม (ปลาใบ) น้ำหนักตัวมากที่สุด และรางวัลพิเศษนายท้ายเรือดีเด่น
– รางวัลพิเศษกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและท้องทะเลสำหรับนักกีฬาตกปลา เก็บขยะที่ลอยอยู่ในทะเลทีมใดเก็บขยะได้น้ำหนักมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลทีมอนุรักษ์ยอดเยี่ยม (ต้องเป็นขยะที่เก็บจากในทะเลเท่านั้น)

(2) ประเภทปลาเกมส์ที่กำหนดในการแข่งขัน น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 กิโลกรัม ยกเว้นปลาจรวด กับปลาทูน่าน้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 0.5 กิโลกรัม
1.ปลากระโทงแทง
2.ปลากระโทงร่ม(ปลาใบ)
3.ปลาสละ(ปลาเสียด)
4.ปลาสาก
5.ปลาจรวด (ปลาเรนโบว์)
6.ปลาทูน่า
7.ปลาช่อนทะเล
8.ปลาอีโต้มอญ
9.ปลาอินทรี
10.ปลามง(ปลากะมง)
หมายเหตุ ****สัตว์น้ำในเชิงอนุรักษ์ให้ปล่อยกลับคืนสู่ทะเล****

(3) รายละเอียดการรับสมัคร
ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท /ทีม ฟรีค่าที่พักเกาะพีพี 2 คืน 1 ห้อง ต่อ 1 ทีม และรับเสื้อคนละ1 ตัว พร้อมการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น 2 มื้อ (ผู้ติดตาม ท่านละ 200 บาท)

(4) เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครเข้าแข่งขัน
1. การสมัคร ให้สมัครเป็นทีม แต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน นายท้ายเรือไม่เกิน 2 คน
2. หากเรือเกิดเสียหรือมีเหตุสุดวิสัยจะต้องแจ้งกองอำนวยการหรือฝากปลาไปชั่งน้ำหนักกับเรือลำอื่น ก่อนได้ พร้อมส่งตัวแทนร่วมไปด้วย 1 คน
3. นักกีฬาตกปลาสามารถใช้เรือชนิดไดก็ได้เข้าทำการแข่งขัน ทั้งนี้หากนักกีฬาตกปลา มีเรือของตัวเอง ก็สามารถนำเรือมาเข้าร่วมการแข่งขันได้
3.1กรณีต้องการให้คณะกรรมการจัดหาเรือให้กรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้า
4. ไม่จำกัดจำนวนเบ็ดตกปลา และไม่จำกัดขนาดขนาดสายเอ็นรอกตกปลา
5. ผู้แข่งขันจะต้องรับผิดชอบตนเองในเรื่องความปลอดภัยหรืออุบัติเหตุอื่นใดอันเกิดจากการแข่งขัน

*** หมายเหตุ เรือทุกลำต้องเข้ารายงานตัวในวันแรกของการแข่งขัน***

กติกาและการให้คะแนน
1. ปลาเกมส์แต่ละตัว ต้องมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัมขึ้นไป ยกเว้นปลาจรวด(เรนโบว์) และปลาทูน่า จะต้องมีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัมขึ้นไป
2. ขนาดปลาน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มีคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน
3. ปลาเกมส์แต่ละชนิดจะมีโบนัส 1,000 คะแนน
4. การคิดรางวัลคะแนนรวม โดยการรวมคะแนนโบนัสกับคะแนนน้ำหนักปลา
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

(5) รางวัลสำหรับการแข่งขัน ทั้ง 2 ประเภท
1. โล่รางวัล 30 รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทน้ำหนักปลาเกมส์ทั้ง 10 ชนิด
2. โล่รางวัล 3 รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคะแนนรวม
3. โล่รางวัลพิเศษ และแพคเกจที่พักพร้อมอาหาร 1 รางวัล สำหรับรางวัลปลากระโทงร่ม(ปลาใบ) น้ำหนักตัวมากที่สุด
4. เงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศนายท้ายดีเด่น รองชนะเลิศนายท้ายอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีเงินรางวัล 10,000 บาท 6,000 บาท และ 4,000 บาทตามลำดับ
5. รางวัลทีมอนุรักษ์ยอดเยี่ยม สำหรับทีมที่เก็บขยะที่อยู่ในทะเลได้น้ำหนักมากที่สุด เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 1 รางวัล

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑