Guest Relation

NEWS

Published on กุมภาพันธ์ 21st, 2015 | by Divali

0

5 ผลงานเยาวชนจากโครงการ Move World Together

5 ผลงานเยาวชนจากโครงการ Move World Together ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เข้าร่วมการประกวดในโครงการ “ รางวัล นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ในงานวันนักประดิษฐ์ 58 ร่วมชิงชัยกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ของไทยและต่างชาติรวม 700 ผลงาน 2 วันแรกของการประกวดสามารถกวาด รางวัล Special Prize ได้ทุกผลงานรวมกัน 8 รางวัล แล้ว

20150206-M01-01

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลงานเยาวชน โครงการ “ รางวัล นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” มีผลงานเยาวชนไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประกวด และแสดงผลงานถึง 700 ผลงาน รวมถึงเยาวชนโครงการโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกันด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ได้ผ่านรอบคัดเลือกจาก วช. ทั้ง 5 ผลงานเข้าร่วมประกวด ในครั้งนี้ด้วย ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ผลงานของเยาวชน Move World Together ทั้ง 5 ผลงาน ประกอบด้วย 1) โครงงานฟื้นฟูปะการัง แบบเร่งรัด จากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 2) โครงงานระบบรางน้ำทิ้งรดพืชผัก จากโรงเรียนปลาปากพิทยาคม จังหวัดนครพนม 3) โครงงานสบู่เหลวส้มจี๊ดกำจัดกลิ่นขี้ยาง จากโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา 4) โครงงานหมวดประหยัดพลังงาน จากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม และ 5) โครงงานเตา 3 in 1 จากโรงเรียนปลาปากพิทยาคม จังหวัดนครพนม

ผลการนำเสนอผลงานใน 2 วันแรก สามารถกวาด รางวัล Special Prize รวมกันถึง 8 รางวัล จาก Korea Invention Academy, Korea Invention News, Asia Invention Association, Macao Innovation and Invention Association, Hong Kong Invention Association โดย 4 โครงงานแรกได้โครงงานละ 1 รางวัล รวม 4 รางวัล และโครงงานหมวดประหยัดพลังงานได้ถึง 4 รางวัล ซึ่งจะต้องลุ้นเหรียญ รางวัล หลัก ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ นี้ ต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดงานว่า “วันนักประดิษฐ์ จัดขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”และ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก” ซึ่งได้ทรงคิดค้น “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนคนไทยทุกคนมาจนปัจจุบัน” ซึ่งการประดิษฐ์แสดง ถึงความเข้มแข็งขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของ ประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าผลักดันอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการนำไปใช้ประโยชน์ และการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ด้าน ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า การจัดงานวันนักประดิษฐ์ในปีนี้ ได้เปิดโอกาสในเวทีระดับชาติให้นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน เผยแพร่สู่สาธารณชน นำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ

งาน “วันนักประดิษฐ์ 58” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด “ความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ” (Creativity & Inspiration) มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดความคิดริเริ่ม เน้นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อันเกิดจากแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายในงานได้จัดให้มีการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมถึงผลงานจากนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับ รางวัล ในระดับนานาชาติ มาจัดแสดงแก่ผู้เข้าชมกว่า 600 ผลงาน และสิ่งประดิษฐ์จาก 14 ประเทศ อีกกว่า 100 ผลงาน

นอกจากนี้ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชน Move World Together ที่ได้รับ รางวัล จากการประกวดในระดับนานาชาติ 2 ผลงาน ได้แก่ กระติบไฟฟ้า จากโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น และ เตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง จากโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับ รางวัล รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล จากการประกวดในงาน 2014 Taipei International Invention Show & Technomart เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้รับเชิญให้มาร่วมนำเสนอผลงานความสำเร็จของเยาวชนไทย ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

ภาพและข่าว  :  www. egat.co.th

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑