Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 17th, 2016 | by Divali

0

365 วัน ถนนวัฒนธรรม ลานเด็กยิ้ม

1413

365 วัน ถนนวัฒนธรรม ลานเด็กยิ้ม ร้านค้าชุมชน ริมกำแพงประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องเมืองกระบี่ ครบปี ที่เริ่มต้น ตั้งแต่ ต้นปี 2558  เพื่อการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน ที่ผลิตสินค้า และพืชผลทางเกษตร ได้ มีโอกาศนำสินค้า มาขายให้ถึงมือลูกค้า ด้วยแนวคิดที่ต้องการลดค่าครองชีพที่สูงเพราะวัตถุดิบในการผลิตสินค้า หรืออาหาร มีราคาแพง เมื่อภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมใหชุมชนผลิตวัตถุดิบต่างๆโดยไม่ต้องนำเข้ามาจากที่อื่น หรือพ่อค้าคนกลางจึงต้องหาตลาดให้คนในชุมชนมีที่ขายผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของชุมชน

จึงทำการเปิดตลาดถนนวัฒนธรรม ที่ประกอบด้วย ตลาดขายสินค้าภาคเกษตร ผลิตภัณฑ์ ชุมชน และรวมถึงกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความสามารถ และต่อยอดการแสดง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นการรำมโนราห์ การเต้นร็องแง็ง หรือการละเล่นพื้นเมืองอื่นๆ ผลัดเปลี่ยนการแสดงจากอำเภอต่างๆ ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธานในกิจกรรม รำลึก มอบของขวัญปีใหม่ ให้ แก่ ลูกค้า ที่ซื้อของจากแม่ค้า แม่ขายในถนนวัฒนธรรมและรับคูปอง เพื่อการจับสลาก แลกรางวัล รวมถึงแม่ค้าในตลาดถนนวัฒนธรรม ก็มีสิทธิ ร่วมสนุกกับสลากของขวัญเช่นกัน เพื่อเป็นการฉลองปีใหม่ และเป็นการขอบคุณในความร่วมมือ ำให้ กิจกรรม มีการดำเนินการมาครบ 1 ปี และคงมีการดำเนนต่อไป ด้วยการรักษา คุณลักษณะตามที่วางนโยบายไว้

นอกจากนี้ ยังมีส่วนราชการตางๆ ที่มีหน้าที่ดุแลการดำเนินการ ถนนวัฒนธรรม ลานเด็กยิ้ม ร่วมกืจกรรม ในครั้งนี้ เพื่อ ฉลองการครบรอบ และทบทวนวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจ กับผุ้ที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นแม่ค้าในวันพฤหัส มากขึ้น แต่ ก็ สงวนสิทธิ์ ไว้ เป็น ที่ให้ชุมชนนำสินค้า จากชุมชนมาขายในพื้นที่เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ตามนโยบายที่วางเอาไว้ในเบื้องต้น

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑