Guest Relation

Flowers

Published on ธันวาคม 17th, 2013 | by Divali

0

ชงโคฮาลาบาลา

ชงโคฮาลาบาลา (ชงโคดำ)
ไม้ดอกไม้ประดับ
เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยเป็นไม้ป่าไทยๆ พบที่พม่า เกาะสุมาตรา และที่ภาคใต้ตอนล่างๆของไทย…

ข้อมูล : เขียนโดย priraya เมื่อ 29 พฤศจิกายน, 2011
ภาพ : แผ่นดินเสมอ คลองท่อม กระบี่ 15-12-2556

ข้อมูลเพิ่มเติม : จากผู้รู้

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑