Guest Relation

Flowers

Published on มกราคม 23rd, 2015 | by Divali

0

โหมหัดเขา

Duplipetala pentanthera (C. B. Clarke) Thiv

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูงได้ประมาณ 50 ซม. ใบรูปไข่หรือแกมรูปใบหอก ยาว 3-10 ซม. ก้านใบยาว 1-4 ซม.

ใบประดับรูปไข่ติดรอบข้อ ยาว 0.5-1.3 ซม.

ช่อดอกมีได้ประมาณ 20 ดอก ก้านดอกย่อยยาว 0.2-0.3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปคนโท ยาว 1-1.2 ซม. เป็นปีก 3 ปีก สูงประมาณ 0.1 ซม. ปลายเป็นแฉกสั้นๆ 3 แฉก ยาว 0.2-0.3 ซม. กลีบดอกสีขาว กลีบดอกเป็นหลอดแกมรูปแตรยาว 1-1.5 ซม. ปลายแยกเป็น 6 แฉก แฉกยาวประมาณ 0.3 ซม. เกสรเพศผู้ติดบนหลอดกลีบดอกในระดับเดียวกัน บางครั้งยาวไม่เท่ากัน ยาว 0.2-0.5 ซม. รังไข่รูปขอบขนาน ยาวได้ประมาณ 0.5 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ประมาณ 0.7 ซม. ผลรูปขอบขนานยาว 0.6 ซม.

โหมหัดเขามีเขตการกระจายพันธุ์เฉพาะคาบสมุทรมลายู และไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ขึ้นบนเขาหินปูนในป่าดิบชื้น ใกล้ลำธาร หรือตามสันเขา จนถึงระดับความสูง 1300 เมตร

ชื่อพ้อง Canscora pentanthera C.B.Clarke
ชื่ออื่น กระเพาะปลา, ผักโหมหัดเขา (ชุมพร)

ภาพ : Aod Hnuyam  สระมรกต กระบี่   / สารานุกรมพืชแห่งประเทศไทย

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑