Guest Relation

Local news

Published on ธันวาคม 5th, 2013 | by Divali

0

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 เฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เป็นประธานในงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่าวนาง โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง และโรงเรียนบ้านช่องพลี โดยมีนายสุชาติ กิตติธรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา ที่ปรึกษา สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษา ร่วมงาน พร้อมจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ใน วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยจะร่วมแสดงความจงรักภักดี และเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณพ่อ และเทิดทูน พร้อมเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพ่อของแผ่นดิน และรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทย

โดยนายพันคำ กิตติธรกุล นายก อบต.อ่าวนาง ได้เป็นตัวแทนถวายพานพุ่ม กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พ่อดีเด่นประจำปี 2556 จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ท่าน โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง 10 ท่าน โรงเรียนบ้านช่องพลี 22 ท่าน พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สำหรับการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการวันพ่อ การแสดงรีวิวประกอบเพลง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง และโรงเรียนบ้านช่องพลี การจัดให้มีการลงนามถวายพระพร การรำถวายพระพร การประกวดระบายสีภาพพ่อ การประกวดฉีกปะภาพดอกพุทธรักษา การประกวดกาพย์ยานี 11 นักเรียนอ่านเรียงความเรื่องพ่อของฉัน โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

และในส่วนของเกาะพีพี นายประเสิรฐ วงศ์นา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมด้วยประธานสภา สมาชิก ผู้นำชุมชน ประชาชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บนเกาะ พีพี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ซึ่งในช่วงเช้าได้มี กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปล่อยปลา ปล่อยเต่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ การดำน้ำเก็บขยะ ผูกทุ่นผูกเรือเพื่อให้เรือใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องทอดสมอลงบนปะการัง การทำปะการังเทียม เป็นต้น

ข่าวและภาพ : อบต.อ่าวนาง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑