Guest Relation

Local news

Published on เมษายน 10th, 2014 | by Divali

0

โครงการ อบต.ไสไทยสัญจร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดเวทีประชาคม โครงการ อบต.ไสไทยสัญจร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 เพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบ รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆ ของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

วันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ อาคารเอนกประสงค์บ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ ได้ออกพบปะประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการต่างๆโครงการอบต.ไสไทยสัญจร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ปศุสัตว์อำเภอเมืองกระบี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไสไทย โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม โรงเรียนเสริมสวยเกศเจริญ มีประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ ร่วมโครงการ จำนวนมาก

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การจัดโครงการ อบต. ไสไทยสัญจร ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ เช่น บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์ มีการแจกสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปศุสัตว์อำเภอเมืองกระบี่ ให้บริการฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไสไทย ให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน เบาหวาน โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม และโรงเรียนเสริมสวยเกศเจริญ บริการตัดผม เสริมสวย และการจัดเวทีประชาคม

รับฟังความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับทราบ รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆของชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

การมอบเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุและคนพิการ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ นอกจากนี้ชมรมผู้สูงอายุตำบลไสไทย ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์การจัดการศพ รายละ 2,250 บาท.ให้แก่ครอบครัวสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ บ้านแหลมโพธิ์ จำนวน 2 ราย


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑