Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 13th, 2016 | by Divali

0

โครงการ งดเหล้า เข้าพรรษา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.กระบี่

122111

นายอำเภอเมืองกระบี่ นายสุริยัน ณรงค์กูล ให้กำลังใจคนเลิกเหล้า เข้าพรรษาให้เลิกจนครบพรรษา พร้อมผลักดันให้เทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นศูนย์เรียนรุ้ งดเหล้า งดปัจจัยเสี่ยง บูรณราการทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน โรงเรียน ประชาชน ชักชวนผู้นำชุมชน ท้องถิ่นร่วมลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนวาระสุขภาพ ให้เทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นชุมชนสุขภาวะที่ดี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ปี 2559

นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 อำเภอนำร่องโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ในภาคใต้ตอนบน ซึ่งมุงหวังให้ประชาชน ลด ลั เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ด้วยความรวมมือของทุกภาคส่วน เพื่อศึกษาแนวทาง รูปแบบวิธีการ ในการรณรงค์ และคาดว่า ในปีต่อไปจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเมือง

ทั้งนี้ ทางอำเภอเมืองจะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเต็มที่ เพราะที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญเรื่องการลดผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมาย หรือสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดเหล้า เพื่อความปลอดภัย เพราะเป็นสาเหตุหลักในการเกิด ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ดั่งปรากฎเป็นข่าวอยุ่ ทั่วไป

ภาพและข่าว :  ศุภกิจ นิลพันธ์

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑