Guest Relation

Energy

Published on ตุลาคม 27th, 2013 | by Divali

0

โครงการไทย-ลาวก้าวหน้าสุด

โครงการไทย-ลาวก้าวหน้าสุด
อย่างไรก็ตามในขั้นตอนลงมือปฏิบัติจริง ประเทศไทยและสปป.ลาวมีความก้าวหน้ามากที่สุด ในการซื้อขาย และเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้า แต่เป็นการซื้อขายไฟฟ้าฝ่ายเดียว โดยไทยอยู่ในฐานะผู้ซื้อ เนื่องจากมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับสูง และรับซื้อ ณ ชายแดน

โดยไทยและสปป.ลาว ลงนามซื้อขายไฟฟ้ารวม 7,000 เมกะวัตต์ ซึ่งได้จ่ายไฟฟ้าแล้ว 1,891 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการเทินหินบุน 220 เมกะวัตต์เข้าระบบปี 2541 ,โครงการ ห้วยเฮาะ 126 เมกะวัตต์ เข้าระบบ 2542 ,โครงการน้ำเทิน 2 ปริมาณ 948 เมกะวัตต์เข้าระบบ 2553 และโครงการน้ำงึม 2 เข้าระบบเดือนมี.ค. 2555 ปริมาณ 597 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่ลงนามซื้อขายไฟฟ้า และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2,913 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการเทินหินบุนส่วนขยาย เข้าระบบเดือนก.ค. 2555 ปริมาณ 220 เมกะวัตต์ ,โคงการหงสาลิกไนต์ เดือนมิ.ย. 2558 ปริมาณ 1,473 เมกะวัตต์ ,โครงการ ไซยะบุรี เดือนต.ค. 2562 ปริมาณ 1,220 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ไทยและสปป.ลาวยังมีโครงการที่ลงนามเอ็มโอยูอีก 1,077 เมกะวัตต์ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา ประกอบด้วยโครงการน้ำงึม 3 เข้าระบบเดือนม.ค. 2560 ปริมาณ 454 ,โครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย เดือนม.ค. 2561 ปริมาณ 354 เมกะวัตต์ น้ำเงี๊ยบ 1 เข้าระบบเดือนม.ค. 2561 ปริมาณ 269 เมกะวัตต์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑