Guest Relation

Very Krabi

Published on กรกฎาคม 13th, 2015 | by Divali

0

โครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 358

โครงการแว่นแก้วเป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ มาตั้งแต่ ปี 2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา

เพื่อออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่358 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บริการแก่ผู้มีปัญหาสายตา

12 กค. 58 กฟผ.จัดโครงการแ่วนแก้ว เป็นวันที่สอง ร่วมกับ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และ บริษัทหอแว่นกรุ๊ป จำกัด

ณ ศาลาประชาคม อบต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง โดยมีนายอำเภอเหนือคลอง ว่าที่ ร้อยตรีวิกรม จากที่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายยก อบต.ปกาสัยนายสมโชร์ บุตรเผียน กล่าวตัอนรับ และ ผู้แทน กฟผ. นายชัยยศ หาญอมร (หก-ศก.) กล่าวรายงานโครงการแว่นแก้ว ประจำปี 2558 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบดรงไฟฟ้ากระบี่ ทั้งนี้สามารถให้บริการตรวจวัดสายตาประชาชนได้วันละ 600 คน รวม 2400 คน

กำหนดจัดกิจกรรม ใน อ.เหนือคลอง 4 วัน
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น

วันที่ 11 ก.ด 2558 ร.ร.บ้านคลองหมาก
วันที่ 12 ก.ค. 2558 ศาลาประชาคม อบต.ปกาสัย
วันที่ 14 ก.ด 2558 อบต.ตลิ่งชัน
วันที่ 15 ก.ด 2558 รพสต.บ้านแหลมกรวด

— กับ Korn Krabi และคนอื่นๆ อีก 2 คน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑