Guest Relation

Energy

Published on เมษายน 30th, 2018 | by Divali

0

“โครงการแว่นแก้ว” หน่วยที่ 435

 “โครงการแว่นแก้ว” หน่วยที่ 435

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
เวลา 9.00 น
ณ โรงเรียนบ้านคลองหมาก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

กฟผ.กระบี่ นายวิมลไชย มงคล หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าภาคใต้ และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ร่วมกับฝ่ายกิจการสังคม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัทหอแว่นกรุ๊ฟ จำกัด

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หน่วยที่ 435 ณ โรงเรียนบ้านคลองหมาก ตำบลคลองขนาน อ.เหนือคลองจังหวัดกระบี่

9

โดยนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง ได้มอบหมายให้ ปลัดอาวุโสอำเภอเหนือคลองเป็นประธานในพิธี

สำหรับวันนี้มีประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตา ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ต.คลองขนาน ต.ปกาสัย ต.เกาะศรีบอยา ต.ตลิ่งชัน มาใช้บริการตรวจวัดสายตาและรับแว่นของโครงการแว่นแก้ว จำนวนทั้งสิ้น 708 ราย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑