Guest Relation

Energy

Published on กันยายน 30th, 2017 | by Divali

0

โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ณโรงเรีียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ม.3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 26 กันยายน 2560
โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา
ณโรงเรีียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ม.3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 001
มัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพากลุ่ม ศาสนา สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและกีฬา นายสมาน แวสแลแม วศ.9 นายสัมพันธ์ ศิริพันธ์ วก.8 คณะทำงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมออกบูทจัดนิทรรศการให้ความรู้พร้อมห้องฉายหนัง แก่ประชาชนและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม
โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ อบต.ทุกตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณโรงเรีียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ม.3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
“โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” ภายในกิจกรรมมีการออกบูทให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ การมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนเด็กเรียนดีผู้มีรายได้น้อย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑