Guest Relation

Very Krabi

Published on มีนาคม 4th, 2016 | by Divali

0

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่

นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายอาวุธ ไขแสงปลัดองค์การ ฯ และคณะ ร่วมกันลงพื้นที่ติดตาม โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่
นายสุริยัน ณรงค์กูล นายอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
มาตรการที่ 2 การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงไปในระดับตำบล ตำบลละ 5ล้านบาท โดยหมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ตำบลไสไทย ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนสร้างเขื่อนเรียงหินเก็บกักน้ำ เป็นโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนของรัฐบาล
ในส่วนของจังหวัดกระบี่มีอยู่หลายโครงการและโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนสร้างเขื่อนเรียงหินเก็บกักน้ำก็เป็นโครงการที่ดีเพราะพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าชุมชน ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ในการดำเนินโครงการได้ใช้ก้อนหินขนาดใหญ่มาทำเป็นฝายกั้นน้ำโดยใช้แรงงานชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมกันดำเนินการ เพื่อสร้างเป็นเขื่อนขนาดเล็กเก็บกักน้ำไว้ในช่วงหน้าแล้ง และเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้น้ำจากป่าพรุเพื่อการเกษตร อาทิ การทำสวนมะพร้าวน้ำหอม-น้ำหวาน การทำสวนมะนาว และการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วคาดว่าประมาณปลายเดือนมีนาคม 2559 ก็แล้วเสร็จ
สำหรับป่าพรุช่องสามแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.1 บ้านสวนพริก ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ มีพื้นที่ทั้งหมด 80 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าพรุที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีธารน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี มีสัตว์น้ำจืดมากมายหลายชนิด เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในเรื่องระบบนิเวศป่าพรุสามแก้วได้เป็นอย่างดีการเดินทางก็ไม่ยุ่งยาก
โดยการเดินทางนั้น ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองกระบี่ เพียง 10 นาที ไปตามถนนเพชรเกษม-อ่าวลึก เยื้องห้างแมคโคร สาขากระบี่ ทางเข้าสำนักสงฆ์ช่องสามแก้ว ระยะทาง 1,500 เมตร ถึงป่าพรุช่องสามแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติที่มีความหลากหลายในระบบนิเวศน์ได้เป็นอย่างดี

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑