Guest Relation

Local news

Published on ธันวาคม 24th, 2013 | by Divali

0

โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็ม

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ ต้อนรับคณะที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 รับฟังรายละเอียดและความคิดเห็น โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไท

วันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เป็นประธานในการเปิดเวทีประชาคม รับฟังรายละเอียดและความคิดเห็น โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ นำโดยนายบัณฑิต วงษ์นาคเพ็ชร์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ โต๊ะอิหม่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา ประชาชนและที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาล ได้ดำเนิน โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยว่าจ้าง บริษัท อินเตอร์ วิกเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา ซึ่งคณะผู้สำรวจ ที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่ตำบลไสไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งสำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นแล้วเมื่อปลายเดือนกันยายน ที่ผ่านมา และโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 32 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับโครงการดังกล่าว จึงได้จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นและรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ จากการจัดประชาคมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบสนับสนุนการจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะที่ปรึกษาจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็ม ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑