Guest Relation

Energy

Published on มีนาคม 31st, 2015 | by Divali

0

โครงการศึกษาดูงาน โรงไฟฟฟ้าถ่านหิน ณ. ประเทศเยอรมันนี * 5 / 3 * โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย ( กฟผ.)…

โครงการศึกษาดูงาน โรงไฟฟฟ้าถ่านหิน ณ. ประเทศเยอรมันนี * 5 / 3 *
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย ( กฟผ.)…
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558…

หลังจากฟังบรรยายก็เตรียมตัว ด้วยการเปลี่ยน รองเท้า สวมหมวก เตรียมอุปกรณ์ ในการฟังบรรยายเพิ่มเติม ..เดินชมโรงไฟฟ้า ตามขั้นตอนที่ได้รับฟัง และไปขึ้นตึก ความสูง162 เมตร ที่อยุ่ เคียงกับหอหล่อเย็น ที่ดูจากไกล ๆ ที่เริ่มเข้าสู่เมือง Kraftwerk Niederarussem เหมือนควันสีขาว ที่หนาแน่น ๙ึ่งความเป็นจริงคือละอองไอน้ำ

เมื่อขึ้นไปอยุ่ในพื้นที่ความสูง ประมาณ 162 เมตร ใกล้เคียงความสูง 200 เมตรของหอหล่อเย็น เพื่อ ดูละอองไอน้ำสีขาวจากหอหล่อเย็น(cooling tower) ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่ง ไม่มีผลต่อระบบการหายใจ ของผู้เข้าชมโรงงาน

ในมุมสุง ที่มองลงมา รอบๆโรงไฟฟ้า จะเห็นเหมืองลิกไนท์ และชุมชนอยุ่ ปะปนกันไป เห็น โครงการกังหันลม ที่ทดลองผลิตไฟฟ้า พลังงานลม ของบริษัทในเครือ โรงไฟฟ้า ที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนพลังงาน 7 % ของเยอรมันนี

ในการพัฒนาเทคโนโลยี่การใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน ที่ก้าวหน้า ทำให้ จำนวน ผุ้ที่เข้าชม ศึกษาฯ องค์ความรุ้เหล่านี้ จากทั่วโลก ในปีหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 15 คณะผุ้ศึกษาดูงาน

เพราะนอกจาก เป็นโรงไฟฟ้า แล้ว Niederaussm Power Plant ยังเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านพลังงาน ในการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ โดยเฉพาะถ่านหิน เพราะเปHนพลังงานที่ยังมีมากพอให้ใช้ไปได้เหมาะสมกับระยะเวลา การศึกษา พลังงานทางเลือกต่างๆ

ส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียน ในเยอรมันนี ก็ยังคงเติบโต เพราะเป็นข้้อกำหนดตามกฏหมาย ที่ต้องเพิ่มสัดส่วน พลังงานสีเขียวมากขึ้นในอนาคต

การเเปิดโอกาส ให้มีผุ้ เข้ามาเยี่ยมชม ในส่วนที่สามารถใช้งานแล้ว อย่างเทคโนโลยี่ ในปัจจุบันที่กำลังผลิตไฟฟ้าอยุ่ เป้น นโยบาย การตลาด อย่างหนึ่ง ที่ ผุ้ สนใจ สามารถ ซื้อ Know How ของบริษัทไปใช้ ในประเทศที่สนใจและ มีกำลัง เพราะ บริษัทได้นำเสนอ โมเดลใหม่ ในการผลิตไฟฟ้า ในอนาคต ที่พร้อมจะเปิดใช้ เมื่อโมเดลปัจจุบันหมดอายุการใช้งาน

การนำเสนอโมเดลในอนาคตนั้น เมื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าและ ลดการปล่อยคาร์บอนไดอ็อกไซที่แสดงในวันเยี่ยมชม เพื่อการสร้างโรงไฟฟ้า ในอนาคต ราคาประมาร 1500 – 1800 ล้าน Euro

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑