Guest Relation

Energy

Published on มีนาคม 10th, 2015 | by Divali

0

โครงการศึกษาดูงาน โรงไฟฟฟ้าถ่านหิน ณ. ประเทศเยอรมันนี * 5 / 1 *

โครงการศึกษาดูงาน โรงไฟฟฟ้าถ่านหิน ณ. ประเทศเยอรมันนี * 5 / 1 *
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย ( กฟผ.)…
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558…

ชุมชนกับโรงไฟฟ้า และ เหมืองถ่านหิน ซึ่งขุดมาใช้ กับโรง ที่เมือง Kraftwerk Niederaussem อยู่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง

ก่อนเข้าเขตเมือง ก็เห็น กังหัน พลังงานลม ตามเส้นทางที่ใกล้ตัวเมืองก่อนถึงโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นกิจการของบริษัทเดียวกันที่สร้างโรงไฟฟ้า พลังงานลมในเยอรมัน ตามแผนพัฒนาพลังงาน มีสัดส่วน 10 % ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ที่ใช้เชื้อเพลิงแตกต่างกันไป…..ตลอดจนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแผนพลังงานของเยอรมัน ที่นับว่า ใช้มากที่สุดในโลก ก็เพียง 4 – 6 % ที่ยังอยุในขั้นตอนการทดลอง พลังงานแสงอาทิตย์ ในหลายประเทศ ในยุโรป จึงไม่มีบทสรุปว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่ทดแทนพลังงานหลักได้

พลังงานทางเลือกต่างๆ ที่เห็นและเป็นอยุ่ คือขั้นตอนระยะศึกษาการใช้งานได้จริง ยังไม่มีบทสรุป ว่าได้เป็น พลังงานที่เลือกได้ ที่จะนำมาทดแทนพลังงานหลัก อย่างเช่นถ่านหิน……ที่โรงงานขุดขึ้นมาใช้ จากเหมืองที่ใกล้ตัวโรง มีจำนวน 50,000 ตัน……..

แต่กระนั้น เยอรมันเองก็นำเข้าถ่านหิน คุณภาพดี อย่างซับบิทุมินัส จาก อเมริกา ที่มีถ่านหินมากที่สุดในโลก รวมถึง ออสเตรเลีย ที่ส่งออกถ่านหิน จำนวนมากไปสุ่การใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงไฟฟ้าในประเทศต่างๆ

จากการที่เยอรมันเอง มีถ่านหินลิกไนต์ และเป็นเชื้อเพลิง บริษัท ที่สร้างไฟฟ้า Niederaussem Power plant จึงมีเทคโนโลยี่ ที่มีประสิทธิภาพ ในการดักจับ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน น้อยมาก …. ที่กล้ายืนยัน กับ ผุ้มาชมโรงไฟฟ้า ว่า …. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกมา มีพิษ น้อยกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ ที่รถยนต์ ปล่อยออกมาในชุมชน ที่ไม่มีการบำบัดอะไรเลย

เพราะ เยอรมัน มีถ่านหินมาก จึงการศึกษา และทำการวิจัยเพื่อพัฒนาให้ถ่านหินเป็นพลังงานแห่งอนาคต ที่ต้องเฝ้าระวังการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารเคมีอื่นๆ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี่เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซค์

จึงมีการคิด พิจารณา ต่อยอดการพัฒนาไปถึงขั้น ที่จะใช้จุลินทรีย์ จับสารเคมีที่ออกมากจาการเผาถ่านหิน ปรับเปลี่ยนเป็น วัตถุดิบ ตัวใหม่ เพื่อประโยชน์อื่นๆ แทนการปล่อยทิ้งให้สูญเปล่า….

Niederaussem power plant site – The Coal Innovation Centre

The region does the research, the world reaps the benefit – this statement comes alive for RWE in the “Coal Innovation Centre” at Niederaussem/Germany. We intend to use technical innovations to make the energy source ‘coal’ future-capable. The aim is to perceptibly lower CO2 emissions in power generation. That is why we are bundling our future-geared activities at the Niederaussem power-plant location and will be investing in research and development for CO2 reduction and conversion technologies. Besides specific projects that go straight from the lab to the workbench as it were, the “Coal Innovation Centre” is designed to give international experts a platform for swapping ideas.
How does CO2 scrubbing work? What is Power-to-Gas? How can carbon dioxide become a valuable raw material? RWE Power deals with questions like these at the Coal Innovation Centre at the Niederaussem power plant location near Bergheim/Germany. Here, the company pushes six research and development projects which deal with the future of coal. In order to bring these topics to the public in an understandable, transparent and exiting way, RWE Power set up a new information centre.

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑