Guest Relation

Energy

Published on มีนาคม 7th, 2015 | by Divali

0

โครงการศึกษาดูงาน โรงไฟฟฟ้าถ่านหิน ณ. ประเทศเยอรมันนี * 3 *

โครงการศึกษาดูงาน โรงไฟฟฟ้าถ่านหิน ณ. ประเทศเยอรมันนี * 3 *
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย ( กฟผ.)…
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558

หลังจาก ฟังคำบรรยาย เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า Power plant of Mainova ริมฝั่งแม่น้ำ ไมน์…..เดินทางสู่เมือง… เซ็นต์กอร์ ….เมืองเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่มีชื่อเสียงและได้รับการรักษาความเป็นเมืองเก่าอย่างดี คงสภาพเหมือนที่เคยเป็นมา ใน ค.ศ 19

เมืองเซ็นต์กอร์ ….อยุ่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำสายหลักของเยอรมัน ที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว การล่องเรือ ชมทัศนียภาพของเมืองเก่า ปราสาทโบราณ เก่าแก่ อายุนับเป็น ร้อยๆ ปี

การเดินทางล่องเรือใช้เวลาประมาณ ประมาณ 1 ชมถึงเมือง …. ป๊อบพาร์ค… ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตโรแมนติคที่สุด เต็มไปด้วยหน้าผา สูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา เป็นองุ่นที่ผลิตไวน์ขาว ที่มีชื่อเสียงของลุ่มแม่น้ำไรน์

นอกจากนี้แม่น้ำไรน์ยังเป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ ขนส่ง สินค้า ขนส่งถ่านหิน ระหว่างประเทศ ใกล้เคียงในยุโรป สุ่ เยอรมัน และเป็นแม่น้ำ ที่แยกสายกลายเป็นแม่น้ำ หลายสายในเยอรมัน รวมถึง แม่น้ำไมน์ ในแฟรงเฟิร์ต ที่เป็น แม่น้ำสำคัญที่ขนส่งถ่านหิน เพื่อใช้ใน Power plant of Mainova ที่นอกเหนือจากการขนถ่านหินทางรถไฟแล้ว การขนส่งทางน้ำก็มีความสะดวก ในการนำถ่านหิน เข้าสู่ โรงไฟฟ้า…

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑