Guest Relation

Energy

Published on มีนาคม 31st, 2015 | by Divali

0

โครงการศึกษาดูงาน โรงไฟฟฟ้าถ่านหิน ณ. ประเทศเยอรมันนี * 5 / 4 * โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย ( กฟผ.)…

โครงการศึกษาดูงาน โรงไฟฟฟ้าถ่านหิน ณ. ประเทศเยอรมันนี * 5 / 4 *
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย ( กฟผ.)…
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558…

เสร็จภาระกิจ เยี่ยมชม…… ตอบ ข้อปัญหา จาก การซักถาม ขอบคุณผู้บรรยายและนำชมโรงไฟฟ้า Niederaussem Power Plant…

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑