Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 16th, 2014 | by Divali

0

โครงการฝึกอบรมคนประจำเรือ รุ่นที่ 22

DSCF7193

DSCF7191

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการฝึกอบรมคนประจำเรือ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำชั้นสูง รุ่น ที่ 22 ณ.โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

ด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ได้รับแจ้งจากชาวเรือและนักท่องเที่ยวจำนวนมากว่ามีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจากการขับเรือด้วยความเร็วสูงในพื้นที่ที่มีการจราจรทางน้ำหนาแน่นและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งบริเวณท่าเทียบเรือต่างๆด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นเรียบร้อยในการเดินเรือ ดังนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา 100 และ 103 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.ศ. 2456 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2535 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ที่จัดระเบียบการเดินเรือขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ชาวเรือถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียดดังนี้

นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือทุกลำที่ เข้า – ออก ในเขตพื้นที่ท่าเทียบเรือ ที่จอดเรือ หรือเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ต้องลดความเร็วลงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ โดยระยะห่างจากพื้นที่ที่กำหนดตามประกาศฉบับนี้ ในระยะ 1000 เมตรให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 5 น๊อต ( 5 ไมล์ ทะเล )

1. บริเวณหาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา หาดถ้ำพระนาง อ่าวไร่เลย์ ทะเลแหวก เกาะปอดะ อ่าวมาหยา เกาะปิเละ เกาะไผ่ เกาะห้อง

2. บริเวณท่าเทียบเรือเกาะ พี่ พี ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด ท่าเทียบเรือโดยสารหาดนพร้ตน์ธารา และท่าเทียบเรือโดยสารบ้านศาลาด่าน

3. ผู้ใดฝ่าฝืน ตามประกาศฉบับนี้ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 200 – 2,000 บาท ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับวันที่ 14 พ.ศ. 2535

DSCF7200DSCF7195

นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ เรื่องการทำประกันภัยเรือโดยสารโดยวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดกระบี่ ปัจจุบันมีกฎหมายกำหนดให้เจ้าของเรือโดยสารทุกลำต้องจัดการให้มีการประกันภัยให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้โดยสารเรือว่า ในกรณีที่มีกรณีอุบัติเหตุใด ๆเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้โดยสารเรือได้รับบาดเจ็บ จะมีผู้ที่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสาร อย่างน้อยที่สุดจำนวนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน างการเงินของทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าของเรือ เป็นประโยชน์ที่เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้า ผู้ประสบภัย

โครงการนี้ได้มีการอบรม ให้ความรู้ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ และเป็นการสร้างมาตรฐาน ด้านการบริการ ของจังหวัดกระบี่ ในเรื่องการท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือนอีกด้วย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑