Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 10th, 2016 | by Divali

0

โครงการประชุมเชิงปฎิบัตรการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสรมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงานยุติธรรม จังหวัดกระบี่

โครงการประชุมเชิงปฎิบัตรการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสรมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงานยุติธรรม จังหวัดกระบี่ ณ.โรงแรม มาริไม์ ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท

ตามที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่อง จำนวน 8 ศูนย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเสมอภาค รวมถึงการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงยุติธรรมได้ขยายผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพิ่ม ให้ครบทุกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดกระบี่ได้ตั้งเพิ่มขึ้น 53 ศูนย์ จึงได้กำหนดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ฯ เพื่อเสริมศักยภาพการปฎิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนั้นขึ้น และให้ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าใจในบทบาท ภารกิจ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑