Guest Relation

Very Krabi

Published on สิงหาคม 5th, 2016 | by Divali

0

โครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

วันที่ 4 สิงหาคมประชาชนช่วกระบี่ รวมใจ 8 อำเภอ ออกมารณรงค์ให้ตระหนักในหน้าที่พลเมือง ใน 7 อำเภอ ๆละ 500 คน 3500 คนและรวมอำเภอเมืองรวมจังหวัดประมาณ 1500 คน รวมประมาณ 5000 คน ด้วยความคาดหวังให้กระบี่ทั้งจังหวัดออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 80 % คนกระบี่ดีทุกคน จึงขอความร่วมมือออกไปใชสิทธิ์ลงประชามติโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยมี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ จัดพร้อมกัน 3 ขบวนเพื่อเดินรณรงค์ มารวมกัน ณ สาลากลางจังหวัดกระบี่
1 .ขบวนลานปูดำ ซึ่งมีโรงเรียนอำมาตย์ กกตจังหวัดกระบี่ ดีเจประชาธิปไตย อบต เขาคราม
2.ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน มีโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง และ เทศบาลเมืองกระบี่
3.ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิค มีโรงเรียนเมืองกระบี่ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง กสน.และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ร่วมกันเดินออกมารณรงค์จากจุดที่ตั้งขบวนเพื่อมารวมกันแสดงพลังที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่
ขับเคลื่อนยุทธศาตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่ง ให้ประชาชนตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ
Cr. ภาพและข่าว Jarkkrit Nillapan Cp Jacksaparo

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑