Guest Relation

Very Krabi

Published on กรกฎาคม 7th, 2014 | by Divali

0

โครงการดี ที่กระบี่…. ” เด็กจบ ป.6 ตกน้ำไม่ตาย ดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ประจำปี 2557 “

โครงการดี ที่กระบี่….
” เด็กจบ ป.6 ตกน้ำไม่ตาย ดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ประจำปี 2557 “
จัดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำและเพื่อลดอัตราการเสียชัวิตทางน้ำของเด็กกระบี่ โดยฝึกอบรมการว่ายน้ำให้กับนักเรียนในจังหวัดกระบี่ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งหมด 800 คน

สถาบันพลศึกษา ได้เตรียมความพร้อมของทีมงานครูสอนว่ายน้ำ โดยจัดฝึกอบรมครูสอนว่ายน้ำขั้นพิ้นฐานและกลุ่มครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วร่วมสอน สำหรับหลักสูตรนั้น ใช้ผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงและประยุกต์วิธีสอน กิจกรรมประกอบการสอนเพิ่อให้เหมาะกับกิจกรรมที่ใช้สอน เน้นการเรียนเพื่อการเอาชีวิตรอดเป็นสำคัญ โดยอัตราครู  1 คนต่อนักเรียน 4 คน  ตามหลักสากลทั่วไปใช้เวลาสอน 2 ครั้ง ๆละ 2 ขั่วโมงรวม 4 ชั่วโมง ในวันเสาร์และอาทิตย์  จึงขอรับรองเรื่องความปลอดภัย

” ดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัยและตกน้ำไม่ตาย ได้มากกว่า 80 % “

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑