Guest Relation

Local news

Published on เมษายน 9th, 2014 | by Divali

0

โครงการช่างเคลื่อนที่เพื่อตรวจและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนฟรี

วันที่ 8 เมษายน 2557 นายอดุลย์ เป็งถา หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.) นายเจริญ ตั้งคำ หัวหน้าหน่วยบริหารและติดตามประเมินผล (นบต-ศก.) นายทิณรา บัวเกตุ หัวหน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ (นชช-ศก.) นายชาญศักดิ์ กาญจนจงกล วท.9 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ( อสค.) นายบพิธ ศรีเชื้อ หัวหน้าแผนกธุรการ (กบหต-ฟ.)

โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) นายอดุลย์ บุญชาตา ช.7 ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้ (อปต.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม กฟผ. กระบี่เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก หมู่ 6 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง โดยมี นายด้าโอด วังหิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน นายปรีชา กาหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก ให้การต้อนรับ โดย กฟผ. กระบี่ ได้นำ โครงการชีววิถีฯ โครงการช่างเคลื่อนที่เพื่อตรวจและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนฟรี โครงการนำความรู้สู่ครัวเรือน มีกิจกรรมจับฉลากของรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมตอบคำถามแล้วส่งกลับมา

โอกาสนี้ นายอดุลย์ เป็งถา หก-ศก. ได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ฯ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง กฟผ. กับประชาชนและชุมชน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของ กฟผ.

พร้อมทั้งให้ความมั่นใจกับชุมชนว่า กฟผ.จะศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่โรงใหม่ด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดให้ดีที่สุด พร้อมกันนี้ นายชาญศักดิ์ กาญจนจงกล นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 9 กปสส-พฟ. อสค. ได้ชี้แจงเรื่องความคืบหน้าโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว และเส้นทางการลำเลียงถ่านหินจากท่าเรือมายังโรงไฟฟ้า โดยมีประชาชนในพื้นที่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพและข่าว : ฐิติภัทร์ ภาณุไพศาล

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑