Guest Relation

Energy

Published on พฤศจิกายน 10th, 2016 | by Divali

0

โครงการคน กฟผ. ซื้อข้าว 9 กิโล ช่วยชาวนาไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า โครงการคน กฟผ. ซื้อข้าว 9 กิโล ช่วยชาวนาไทย ถวายเป็นพระราชกุศล จัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่รอบพื้นที่เขื่อน โรงไฟฟ้า และใต้แนวสายส่ง กฟผ.
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นเกษตรกรในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ กฟผ. สนับสนุน ได้แก่ บ้านหนองกอง จังหวัดศรีสะเกษ บ้านแม่ระวาน จังหวัดตาก และ บ้านข้าวหอม จังหวัดนนทบุรี
สำหรับการจำหน่ายข้าวช่วยเหลือชาวนาวันที่9พ.ย.59 ที่สำนักงานใหญ่มียอดรวม 6,000 กก. เป็นเงิน 182,800 บาท

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑