Guest Relation

NEWS

Published on พฤศจิกายน 22nd, 2013 | by Divali

0

แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม

เนื่องในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบใบประกาศ เกียรติคุณ โล่เชิดชูเกียรติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ และเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากองค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจของหมอพื้นบ้าน หมอแผนไทย ที่ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในการทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และในงานดังกล่าวได้มีการประกาศเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยการฉายวีดิทัศน์ และแจกหนังสือหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ แก่ผู้ร่วมงาน

แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม
ประวัติโดยสังเขป
แม่จันลี เปลี่ยนเอก อายุ ๗๕ ปี เป็นคนไทยเชื้อสายภูไท เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ณ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรสาวคนที่ ๕ ในจำนวนพี่น้อง ๖ คน ของนายแก้ว และนางพิม เปลี่ยนเอก จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านโนนหอม

• อายุ ๑๖ ปี ได้รับการถ่ายทอดวิชาการนวดจากแม่ชีใหญ่ ผู้ดูแลสำนักชี วัดป่าสุทธาวาส

• อายุ ๒๔ ปี แม่จันลีป่วยเป็นอัมพาต แพทย์ให้รักษาตามสภาพ พ่อสาย เปลี่ยนเอกผู้เป็นสามีจึงให้รักษาที่บ้าน ทำให้ต้องทุกข์ทรมาน เพราะสามีไปทำงาน ลูกคนโตช่วยดูแลได้เพียงป้อนข้าวป้อนน้ำ ไม่สามารถดูแลการขับถ่ายได้ ขณะที่ลูกคนเล็กต้องดูดนมจากอกแม่ โชคดีที่สามีได้ยินกิตติศัพท์ของพ่อหมอพุทสา ที่ตำบลหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี จึงติดต่อขอให้มาช่วยรักษา และหมอก็มารักษาให้อยู่นาน ๑ เดือน กับ ๒ วัน จึงหาย แม่จันลีศรัทธาในวิชาของพ่อหมอ จึงฝากตัวเป็นศิษย์ จนเรียนจบความรู้ของครู

• อายุ ๒๕ ปี ได้มีโอกาสรักษาคนไข้อัมพฤกษ์รายแรก โดยใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ทั้งสองท่าน จนหายเป็นปกติ หลังจากนั้นก็รับรักษาคนไข้ อัมพฤกษ์ อัมพาตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีคนไข้เฉลี่ยเดือนละ ๑-๒ ราย

• อายุ ๕๓ ปี ทางการให้การยอมรับแม่หมอจันลี โดยได้เข้าอบรมเป็น อสม. และรับการส่งต่อคนไข้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอมมานวดรักษา และเข้าไปให้บริการนวดในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนครเดือนละ ๓ ครั้ง

ภาพและข่าว : สช.Online

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑