Guest Relation

NEWS

Published on กันยายน 21st, 2014 | by Divali

0

เหมืองแม่เมาะ เป็นเหมืองเปิด ที่ใหญ่ ที่สุดในเอเซียอาคเนย์..

เหมืองแม่เมาะ เป็นเหมืองเปิด ที่ใหญ่ ที่สุดในเอเซียอาคเนย์..

พ.ศ. 2460 การสำรวจแหล่งถ่านหินลิกไนต์ ในสมัยรัชกาล ที่ 6 ทำการสำรวจในระยะแรก และระหว่าง พ.ศ. 2464 – 2466 ได้สำรวจพบว่า มีแหล่งถ่านหินลิกไนต์ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำ ปาง และ ต. คลองขนาน จังหวัดกระบี่
ได้เปิดการทำเหมืองลิกไนต์ ที่บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เมื่อสัมปทานหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470
” พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาล ที่ 7 ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้สงวนแหล่งถ่านหินในประเทศไทยไว้ให้ทางราชการเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น “
ถ่านลิกไนต์เหมืองแม่เมาะ อยุ่ในตระกูลถ่านหิน ( COAL )มีอายุระหว่าง 2.5 -35 ล้านปี เหมืองอยุ่ในที่หุบเขา เคยเป็นที่ตั้งของ ใจกลางอำเภอแม่เมาะ ได้มีการย้ายอำเภอ สร้างเมืองใหม่ จากที่เดิม เนื่องจาก มีการสำรวจพบว่า เป็นแหล่งถ่านหิน ที่สามารถขุด ขึ้นมาเป็น เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
เหมืองแม่เมาะ เปิดดำเนิการขุดถ่านหินเพื่อเป็นเชื้อเพลิง มา 30 ปี และจะขุดใช้ได้อีกประมาณ 15 – 20 ปี

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑