Guest Relation

NEWS

Published on ธันวาคม 6th, 2015 | by Divali

0

เลิกบุหรี่ 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง

เลิกบุหรี่ 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนผู้สูบบุหรี่เริ่มต้นเลิกสูบบุหรี่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อ พ.ศ.2543 ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การอนามัยโลกได้ถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจารึกในโล่ว่า “เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำทางจิตใจที่มุ่งมั่น และกอปรด้วยพลัง ทรงเป็นแบบอย่างทางสาธารณสุข โดยทรงสร้างแนวทาง ตลอดจนบริบททางวัฒนธรรมที่สนับสนุนกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ที่โดดเด่นที่สุดในเอเชีย” อีกทั้งที่พระองค์ทรงเป็นห่วงการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย โดยทรงมีพระราชดำรัสเมื่อ 4 ธันวาคม 2547 ว่า “การสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้สมองทึบไม่กระฉับกระเฉง การห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่จริงเด็กอายุ 50 ปี ก็ควรจะห้าม”

ทั้งนี้การสูบบุหรี่ยังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย โดยชายไทยอายุมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 40 ยังติดบุหรี่ และการสำรวจเมื่อ พ.ศ.2547 พบว่ามีเยาวชนติดบุหรี่ใหม่สองแสนคนต่อปี ทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ยังสูงถึงสิบเอ็ดล้านคน อีกทั้งการสำรวจพบว่าผู้สูบบุหรี่ไทยกว่าครึ่งต้องการที่จะเลิกสูบ แต่ไม่ได้ลงมือที่จะเลิกและขาดกำลังใจที่จะเอาชนะอาการอยากบุหรี่

“ผมจึงขอเชิญชวนให้นำพระราชดำรัสของในหลวงมาเป็นแรงบันดาลใจ ทิ้งบุหรี่และอุปกรณ์ในการสูบบุหรี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมนี้ และไม่กลับไปสูบอีกต่อไป เพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ศ.นพ.ประกิต กล่าว ทั้งนี้โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ก่อนอายุ 30 ปี จะมีกำไรชีวิตโดยอายุยืนขึ้นสิบปี เลิกก่อนอายุ 40 ปีอายุยืนขึ้นเก้าปี เลิกก่อนอายุ 50 ปี อายุยืนขึ้นหกปี และแม้จะเลิกเมื่ออายุ 60 ปี อายุก็ยืนขึ้นสามปี โดยนอกจากอายุจะยืนขึ้นแล้ว สุขภาพโดยทั่วไปก็จะดีขึ้นด้วย นอกเหนือจากการประหยัดค่าซื้อบุหรี่ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลานที่จะไม่สูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการคำแนะนำในการเลิกบุหรี่ สามารถขอคำปรึกษาได้ตามโรงพยาบาลทุกแห่ง หรือโทรศัพท์ขอคำแนะนำจากสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 โดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑