Guest Relation

NEWS

Published on ตุลาคม 24th, 2014 | by Divali

0

เปิดโปงสมาคมผู้ค้ายาสูบบิดเบือนความจริง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยกรณีที่อุปนายกสมาคมการค้ายาสูบไทย  นางอัญชนา  ชีววิมล  ออกข่าวว่าร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่  จะทำลายร้านค้าปลีกขนาดเล็กนั้น  เป็นการกล่าวอ้างที่ไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิง

ศ.นพ.ประกิต   กล่าวว่า  ร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่  เนื้อหาเน้นไปที่การควบคุมการตลาดและส่งเสริมการขายของบริษัทบุหรี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า  บารากู่  การขายผ่านอินเตอร์เน็ต และการใช้ พริตตี้ส่งเสริมการขาย  เป็นการดำเนินงานตามข้อตกลงอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 179 ประเทศและประเทศไทยเป็นรัฐภาคี

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากพิษภัยยาสูบ   ร่างกฎหมายฉบับใหม่  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าปลีกมีเพียงกำหนดในกฎหมายว่าห้ามแสดงซองบุหรี่และการโฆษณาส่งเสริมการขายที่จุดขายโดยเขียนให้ชัดเจนขึ้น  ซึ่งปัจจุบันร้านค้าปลีกบุหรี่ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติอยู่แล้ว  จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่  พ.ศ.2549  แต่บริษัทบุหรี่พยายามยุยงไม่ให้ร้านค้าปลีกปฏิบัติตามกฎหมาย

ในส่วนของจำนวนร้านค้าปลีกบุหรี่ซิกาแรตนั้น  ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพสามิตพบว่ามีจำนวน 670,000  ราย  ซึ่งหากคิดตามจำนวนซองบุหรี่ที่ขายในประเทศไทยประมาณปีละ 2,000  ล้านซอง แต่ละร้านค้าปลีกจะขายบุหรี่เฉลี่ยเพียงวันละ 8 ซองเท่านั้น  และในความเป็นจริงจากข้อมูลที่ผ่านมายี่สิบปี  ปริมาณบุหรี่ซิกาแรตที่จำหน่ายในประเทศไทยมีปริมาณเฉลี่ยคงที่อยู่ที่ประมาณ 2,000  ล้านซองต่อปี และจำนวนผู้สูบบุหรี่คงที่อยู่ที่ 11-12  ล้านคน  โดยอัตราการสูบบุหรี่แม้จะลดลง  แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่ไมได้ลดลง

เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น  อนึ่งสมาคมผู้ค้ายาสูบไทยก่อตั้งและสนับสนุนโดยบริษัทฟิลลิป  มอร์ริสประเทศไทย ที่พยายามคัดค้านมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทย อาทิการขึ้นภาษี รวมทั้งฟ้องศาลปกครองเพื่อล้มกฎหมายเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น 85%  ของกระทรวงสาธารณสุข โดยฟิลลิป   มอร์ริสมีส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ในไทยประมาณร้อยละ 25 คือประมาณปีละ 400-500 ล้านซอง  มีกำไรสุทธิจากการประกอบการในประเทศไทยปีละประมาณสามพันล้านบาท และเป้าหมายคือจะครอบครองตลาดบุหรี่ในไทยให้ได้มากที่สุด โดยฟิลลิป  มอร์ริสเป็นบริษัทบุหรี่ข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกำไร 353,400  ล้านบาทในปี พ.ศ.2553  และมีนักวิชาการประเมินไว้ว่า  หากคำนวณตามส่วนแบ่งตลาดบุหรี่โลก  จะประมาณได้ว่าบุหรี่ของบริษัทฟิลลิป  มอร์ริสเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกปีละหนึ่งล้านคน

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่    โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑