Guest Relation

Very Krabi

Published on มีนาคม 8th, 2016 | by Divali

0

เปิดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “กระบี่พฤกษาอันดามัน’ 59”

เปิดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “กระบี่พฤกษาอันดามัน’ 59”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 17.30 น.ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้มีพิธีเปิดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “กระบี่พฤกษาอันดามัน’ 59” โดยมีนายสิริยัน ณรงค์กุล นายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธาน และมีนายสมชาย บริพันธ์ุ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีผู้ประกอบการด้านที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 80-100 ล้านบาท ซึ่งไม้ดอกไม้ประดับเหล่านี้ ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากภาคกลาง ภาคเหนือ หรือประเทศมาเลเซีย นับเป็นการสูญเสียรายได้ในแต่ละปีจำนวนคิดเป็นจำนวนมูลค่ามหาศาล และนับวันปริมาณความต้องการใช้ยิ่งมีมากขึ้นในอนาคต จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัดกระบี่มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นอาชีพใหม่ที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรในภาวะราคายางพาราตกต่ำ และยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกระบี่ต่อไป

การจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “กระบี่พฤกษาอันดามัน ประจำปี 2559” เป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าของจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ดเพื่อส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ในภาวะยางพาราตกต่ำ ให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดกระบี่ และพัฒนาให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางตลาดไม้ดอกไม้ประดับของภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งจะเป็นการลดการนำเข้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ มีความพร้อมทั้งในเรื่องของภูมิทัศน์ และพันธุ์พืชต่างๆ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชผัก สมุนไพร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพ

การจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ และจากกรมส่งเสริมการเกษตร
และมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด ในพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร การจัดนิทรรศการด้านการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 30 หน่วยงาน การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป การเยี่ยมฐานเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ เช่น การผลิตดอกหน้าวัว การผลิตกล้วยไม้ การผลิตสับปะรดสี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้ และชื่นชมในความสวยงามของพันธุ์พืชนานาชนิด การประกวดกล้วยไม้ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด การร้อยพวงมาลัย การจัดสวนถาดและการจัดสวนแก้ว การวาดภาพระบายสีของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และการแสดงสินค้า OTOP สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร และจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑