Guest Relation

Events

Published on กุมภาพันธ์ 5th, 2014 | by Divali

0

เทศกาลลานตาลันตา จังหวัดกระบี่

89

เทศกาลลานตาลันตา จังหวัดกระบี่ จุดขายทางวัฒนธรรมของความเป็นเกาะลันตา งานนี้เริ่มต้นจัดในปี 2544 เพื่อฉลองอำเภอเกาะลันตาครบรอบ 100 ปี และให้ถือเป็นงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปในตัวด้วยเลย จุดเด่นอันหนึ่งภายในงานก็คือ ประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทย

ใหม่ ซึ่งมีพิธีแต่งงาน รวมไปถึงการสร้างเรือเพื่อทำพิธีลอยเรือ ซึ่งเป็นการจำลองมาจากพิธีลอยเรือ ส่วนพี่น้องชาวมุสลิมนั้น มีการจำลองพิธีการเข้าสุหนัด พิธีแต่งงานของพี่น้องอิสลาม การขึ้นแปลเด็ก พิธีการทำนา และการทำนูรี(การทำบุญของชาวมุสลิม) เรื่องราวอย่างนี้ เราไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปครับ สำหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น มีหลากหลายมาก อย่างเช่นการทิ่ม(ตำ)ข้าวเม้า การทำผลิตภัณฑ์ด้วยมือของหลายชุมชน

อีกเรื่องหนึ่งที่หาดูได้ยาก นั่นคือ การละเล่นและการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของงานนี้ โดยเฉพาะการแสดงของชาวบ้านชุมชนบ้านร่าหมาด ซึ่งสนับสนุนและประสานงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ที่นำการแสดงมาโชว์ในงานมากมายหลายอย่าง ทั้งลิเกป่า กาหยง และรองเง็ง รวมไปถึงการแสดงของตัวแทน อบต.และนักเรียนนับหลายโรงเรียน

กีฬาพื้นบ้าน เป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกคน ท่านที่ไม่เคยพบเห็นการแข่งขันกีฬายิงหนังสติ๊ก รับรองได้ประลองฝีมือแน่ ขณะที่กีฬาประเภทอื่นๆถูกบรรจุในรายการการแข่งขันตลอดทั้งวัน สิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติม ในงานลานตา ลันตา วันที่ 7-9 มีนาคม นี้ ก็คือ ลานวัฒนธรรมที่นำเสนอเรื่องราวที่ผมบอกไว้ รวมไปถึงพื้นที่สำหรับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และถนนคนเดินบริเวณบ้านยาว อันเป็นเอกลักษณ์ ที่บ่งบอกความเป็นเกาะลันตาในอดีต

เทศกาลลานตาลันตา เป็นงานประจำปีของ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงต้นเดือนมีนาคม ประมาณวันที่ 7-9 มีนาคม ของทุกปี

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพประกอบ lantalove you

Tags:


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑