Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 16th, 2014 | by Divali

0

เด็กกว่า 2,000 คน มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่ กฟผ. กระบี่

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2556 นายประจักษ์ ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) นายวรพจน์ อินทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) นายอดุลย์ เป็งถา หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.) นายฤกษ์ชัย สำราญ หัวหน้ากองเหมือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ขอเชิญชผู้ปกครองและเด็กๆทุกคน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานเพลิน โรงไฟฟ้ากระบี่ ต. คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ. กระบี่ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ในงานมีกิจกรรมมากมายสำหรับเด็กทุกคน มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ การเล่นเกมส์มหาสนุก มีของขวัญและของรางวัลรางวัลมากมาย พร้อมเครื่องดื่มไอศกรีมฟรีตลอดงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กของ กฟผ.ภาคใต้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออก คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นและทุกปี กฟผ. ได้จัดเตรียมของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กทุกคนไว้เป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้แล้ว กฟผ. ยังได้สนับสนุนของขวัญและของรางวัลสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานต่างๆ รอบโรงไฟฟ้ากระบี่และหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม อำเภอเกาะลันตา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ. กระบี่ หอการค้า จ.กระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ฯลฯ


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑