Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 5th, 2013 | by Divali

0

เครือข่ายการศึกษา ไทย – มาเลเซีย

เครือข่ายทะเลทอง เป็นความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาของ 3 ตำบล คือ ตำบลอ่าวนาง ตำบลเขาทอง ตำบลหนองทะเลและ 10 โรงเรียน ของชั้นประถม ในเขตอำเภอเมืองประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองทะเล โรงเรียนบ้านคลองทราย ” ประชาอุทิศ ” โรงเรียนบ้านอ่าวนาง โรงเรียนบ้านคลองแห้ง โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย โรงเรียนบ้านแหลมตง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านเขาทอง โรงเรียนบ้านเขากลม โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา โรงเรียนบ้านทุ่งพยอม
ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding (MOU) ระหว่างเครือข่ายทะเลทอง กับโรงเรียน SMK Sri Muda จากรัฐปีนัง มาเลเซีย. โดยมีนายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลซึ่งเป็นประธานเครือข่ายทะเลทองและนาย Haji Mohd Noor Bin Yusof ผู้บริหารโรงเรียน SMK Sri Muda เป็นตัวแทนลงนามบันทึกความเข้าใจ และมีนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษากระบี่และนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วนคณะครูของโรงเรียนจาก 2 ประเทศ ร่วม 100 คน

รายละเอียดในการบันทึกความเข้าใจ มีดังนี
ร่วมมือในการเรียนรู้และการสอน
ส่งเสริมความเข้าใจทางสังคมและวัฒนธรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างครูและนักเรียนของโรงเรียนทั้งสอง
สนับสนุนส่งเสริมหลักการและอุดมการณ์ของกฎบัตรอาเชี่ยน
เพื่อเป็นการนำไปสู่ประชาคมอาเชี่ยน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑