Guest Relation

Place

Published on ตุลาคม 12th, 2013 | by Divali

0

เกาะปอ

เกาะปอ ลันตากระบี่ มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม อาชีพประมง กรีดยาง ปลูกข้าวไร่ ใช้ไฟฟ้า จากเครื่องปั่น มีพืชพันธุ์ไม้ หลากหลาย มีนกเงือก และนกป่าชายเลนอื่น ๆ เริ่มมีการท่องเที่ยว แบบโฮมเสตย์ …ชุมชนมีความกังวลใจ เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนา บทเรียน ที่ขาดความรับผิดชอบ ที่ทำธุรกรรมในพื้นที่ทำกิน ทำให้ หวาดระแวง ต่อสิ่งใหม่ ๆที่เข้ามาในพื้นที่ ถึงแม้ว่า จะเป็น สิ่ง ที่ต้องการ..เป็นความเสี่ยง ในความรู้สึก

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑