Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 13th, 2017 | by Divali

0

“อ่านเพื่อพ่อ”มหกรรมเกาะแห่งการอ่าน

“อ่านเพื่อพ่อ”มหกรรมเกาะแห่งการอ่าน

12 มกราคม 2560 – กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314 ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ได้จัดให้มี “มหกรรมเกาะแห่งการอ่าน อ่านยกกำลังสุข” ภายใต้แนวคิด “อ่านเพื่อพ่อ” ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ ตำบลเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีเด็กๆในเกาะกว่า 600คนจากตำบลเกาะศรีบอยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดงานมหกรรมเกาะแห่งการอ่าน ครั้งนี้ เด็กๆได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดี โดยเฉพาะท่านพ่อเมืองจังหวัดกระบี่ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จังหวัดกระบี่ นางดลวสา บุญเลิศ และ คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ จังหวัดกระบี่ สโมสรโรตารี เหลืองกระบี่ และผู้ใหญ่ใจดีมากมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆความว่า “เกาะนี้เป็นเกาะแห่งการจดจำ อ่านแล้วต้องจด จดแล้วต้องจำ จำแล้วต้องทำ ทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุด” ซึ่งเป็นของขวัญที่ได้ส่งเสริมและมอบกำลังใจให้กับเด็กๆในช่วงวันเด็กในปีนี้ พร้อมนายกหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด

นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ จังหวัดกระบี่ ได้อ่านสาร ของท่านนายกรัฐมนตรีให้กับเด็กๆได้รับฟังสารข้อมูลสารวันเด็กจากท่านนายกรัฐมนตรีอีกด้วย

มหกรรมเกาะแห่งการอ่าน ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการนิทานชาวเล นิทรรศการอ่านเพื่อพ่อ อีกทั้งบริเวณลานชายหาด หาดแห่งการอ่าน ที่เป็นพื้นที่การนำเสนอผลงานของแกนนำหัวกะทิ ทั้ง 6กิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะจำกับกิจกรรมอ่านริมชายหาด โรงเรียนบ้านติงไหรกับกิจกรรมเกมสร้างนักอ่าน โรงเรียนบ้านเกาะปูกับกิจกรรมศาลาสร้างนักอ่าน โรงเรียนบ้านคลองเตาะกับกิจกรรมเล่านิทานผ่านละคร โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยาในกิจกรรมพักเที่ยงชวนมาอ่าน และกิจกรรมขยะสร้างนักอ่านจากกลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิด รวมไปถึง การจัดลานสนทนาสร้างสุข พูดคุยใต้ต้นไม้ โดยผู้ใหญ่ใจดีจากหลายภาคส่วน อีกทั้งมีกิจกรรมการปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ กิจกรรมการร่วมสนุกทั้งบนเวทีและจุดรวมพลต่างๆโดยภาคีเครือข่าย อาทิ สื่อมวลชนกระบี่อาสา กศน.กระบี่ และอีกมากมาย

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า ในช่วงวันเด็กปี 2560 นี้ เป็นโอกาสที่ดี ในการรวมพลคนรักการอ่าน แผนงานฯได้สนับสนุนการจัดอบรมการใช้สื่อสร้างสรรค์ให้กับครูและอาสาสมัครกว่า 60 คน ในตำบลเกาะศรีบอยา โดยนำสื่อมาใช้ควบคู่กับการส่งเสริมการอ่านผ่านนิทานสร้างสรรค์ที่ทางแผนงานฯได้สนับสนุนชุดนิทานให้กับ “แกนนำหัวกะทิ” ที่จะชักชวนเพื่อนๆในโรงเรียนมาทำกิจกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้มอบตู้หนังสือ Book Sharing Thailand ห้องสมุดจิ๋วจุดฝัน มอบให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นจำนวน 10 ตู้ เพื่อขยายพื้นที่การอ่านไปทั่วตำบลเกาะศรีบอยา เป็นพื้นที่ “เกาะแห่งการอ่าน”

นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ประธานโครงการเกาะแห่งการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้กล่าวขอบคุณ ถึงผู้ใหญ่ใจดี ที่คอยสนับสนุนพวกเรากลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่งคงของจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ และผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนของรางวัลกิจกรรมครั้งนี้ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากระบี่ แม็คโค สาขากระบี่ โวค กระบี่ ร้านหนังสือเส้งโห บ.หาดทิพย์ แอร์เอเชีย มูลนิธิศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน โรงภาพยนตร์เมเจอร์ สาขากระบี่ เกาะจำคลิฟบีช รีสอร์ท สคล.กระบี่ กฟผ. เครือข่ายสื่อมวลชนร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ และพี่ๆสื่อมวลชนกระบี่ทุกท่าน

Cr. Haris Krabi


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑