Guest Relation

NEWS

Published on ตุลาคม 5th, 2014 | by Divali

0

อุทยานแห่งชาติปลอดบุหรี่

อุทยานแห่งชาติปลอดบุหรี่

วันนี้ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 8,000 แผ่น

โดยมีนายสมัคร ดอนนาปี ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกหอพรรณไม้ใหม่ ห้องประชุมสำนักอุทยานแห่งชาติ ชั้น 2 สำนักอุทยานแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน

ทั้งนี้ โดยทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะนำสติกเกอร์ทั้งหมดติดรณรงค์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติทั้ง 147 แห่งทั่วประเทศ
โดยจะประกาศให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงนโยบายที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมรณรงค์ให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑