Guest Relation

Very Krabi

Published on ธันวาคม 2nd, 2014 | by Divali

0

อาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

อาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เฟ้นหาตัวแทนผลงานเด่นเข้าแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดตรัง 11-14 ธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา เวลา 13.30 น.ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อคัดเลือกสุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์แต่ละประเภท เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประกวดในระดับภาค โดยมีนายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 11-14 ธันวาคม 25557 ณ จังหวัดตรังอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ จึงได้กำหนดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 เพืื่อคัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคประเภทละ 4 ผลงาน

นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวต่อไปว่า การจัดประกวดในครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวด 11 ประเภท รวม 56 ผลงาน ประกอบด้วย ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 16 ผลงาน,สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 9 ผลงาน,สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 6 ผลงาน,สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4 ผลงาน,สิ่งประดิษฐ์ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ผลงาน,สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย 2 ผลงาน,สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 6 ผลงาน,สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี่การเกษตร 7 ผลงาน,สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 2 ผลงาน,สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ 1 ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์”การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ” 2 ผลงาน และการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ

“การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นกระบวนการสำคัญส่วนหนึ่งที่ได้บ่มเพาะ ปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษา ให้มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น ใช้พลังความคิด ความสามารถ พัฒนาทักษะวิชาชีพ บูรณาการความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และเป็นประโยชนฺต่อสังคม และสามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป” ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าว

ภาพและข่าว  :  ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑