Guest Relation

NEWS

Published on สิงหาคม 6th, 2016 | by Divali

0

อรุณสวัสดิ์ ถึงหนุ่ม สาว คนรุ่นใหม่ชาวไทยทุกคน…ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

สุรินทร์ พิศสุวรรณ – Surin Pitsuwan
August 4 at 9:58am ·
อรุณสวัสดิ์ ถึงหนุ่ม สาว คนรุ่นใหม่ชาวไทยทุกคน

คุณคือคนรุ่นใหม่ของสังคมไทยและจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในระบบการเมืองที่กำลังอยู่ในช่วงของการออกแบบอยู่ในขณะนี้ พวกคุณล้วนเป็นเจ้าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเราและจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในระบบใหม่นี้ต่อไปอีกนาน!

คุณอาจจะรังเกียจนักการเมืองบางคน หรือไม่พอใจพรรคการเมืองบางพรรค แต่คุณไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้หากไม่ใส่ใจ ไม่ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมทางการเมือง

ชีวิตของคุณนั้นล้วนถูกวางกรอบด้วยการเมืองไม่ว่าจะรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากวิวัฒนาการทางการเมืองในประเทศของคุณเอง
ในขณะที่คุณเลือกวิถีชีวิตตามใจชอบได้ คุณก็เป็นผู้กำหนดวิถีทางของการเมืองตามที่คุณต้องการได้เช่นกัน

โปรดออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมนี้
เพื่อบอกว่าคุณใส่ใจการเมือง ความเป็นไปของสังคมของคุณและประเทศไทยที่คุณรัก

สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑