Guest Relation

Very Krabi

Published on กุมภาพันธ์ 13th, 2015 | by Divali

0

อบต.อ่าวนาง ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวนาง

อบต.อ่าวนาง ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวนาง ตามนโยบายการดำเนินงาน 12 วาระ กระบี่มั่งคั่ง ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข ซึ่งเป็น 1 ใน 12 วาระที่ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายและสั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้หมดสิ้นไป

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่12 กุมภาพันธ์ 2558 นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมด้วยที่ปรึกษานายก นายยงยุทธ สุทิน นายก่อหนี กองข้าวเรียบประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวนาง เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน พร้อมมอบเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมอบผ้าห่ม จากโครงการช่วยเหลือราษฏรที่ประสบภัยอากาศหนาว ประจำปีงบประมาณ 2558 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

สำหรับตำบลอ่าวนาง ได้รับการจัดสรรผ้าห่มกันหนาวให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ จำนวน 100 ราย ซึ่งงานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้ออกสำรวจกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการแจกจ่าย แก่ผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านตั้งแต่ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 ไปแล้วบางส่วนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

สำหรับในวันนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน เพื่อรับฟังสภาพปัญหาจะได้ให้การช่วยเหลือ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ภายใต้ 12 วาระกระบี่ กระบี่มั่งคั่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามหลักการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว 6 ราย คือ

1. นายหยา สกุลเล็ก อายุ 89 ปี อยู่ ชาวบ้านหมู่ที่ 5 อาศัยอยู่กับครอบครัวและบุตร ตาฝ้าฝางมองไม่ค่อยเห็น
2. นางหน๊ะ ดำดี อายุ 71 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 4 เป็นผู้สูงอายุ และพิการ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูก จากการสอบถามยังไม่มีบัตรผู้พิการ สภาพบ้านเรือน ห้องน้ำอยู่นอกตัวบ้านไม่สะดวกสำหรับผู้พิการ ปัจจุบันมีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาแพมเพิส ต้องการรถเข็นสำหรับผู้พิการ จากการลงพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน เร่งดำเนินการช่วยเหลือสำหรับบัตรผู้พิการจะประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำบัตรผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้พิการเดือนละ 800 บาทด้านรถเข็น และการจัดหาห้องน้ำจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
3.นายสมปอง ดำดีชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านช่องพลี พิการตามองไม่ค่อยเห็น เนื่องจากเป็นต้อกระจก สภาพพื้นบ้านเป็นดิน ที่นอนยกแคร่ มีอุปกรณ์ยังชีพตามความจำเป็น ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากพึ่งขอบ้านเลขที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอติดตั้งไฟฟ้า
4. นายประภาส หนูพันธ์ อายุ 71 ปี ชาวบ้านหมู่ 6 ตำบลอ่าวนาง อาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่ 11 คนสภาพบ้านเป็นบ้านอยู่อาศัยชั่วคราว
5. นายจะเด็น กิ่งเล็ก ชาวบ้านหมู่ที่ 3 อาศัยอยู่กับครอบครัวปันจุบันมีอาชีพรับจ้าง มีรายได้น้อย
6. นางสาวเสาร์ด๊ะ นันทบุตร ชาวบ้านหมู่ 2 ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะหมู่ 2

ทั้งนี้ จากการลงพื้นในวันนี้ได้รับฟังสภาพปัญหา และความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจะได้นำไปดำเนินการให้การช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑