Guest Relation

NEWS

Published on กรกฎาคม 14th, 2016 | by Divali

0

อนุญาโตตุลาการให้ฟิลลิป มอริส แพ้คดีภาพคำเตือน 80%

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเผยแพร่คำตัดสินให้อุรุกวัยชนะคดี ที่บริษัทบุหรี่ข้ามชาติฟิลลิป มอริส ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่รัฐบาลอุรุกวัยออกกฎหมายควบคุมยาสูบที่เข้มงวด ตามคำแนะนำของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก พร้อมทั้งให้ บริษัท ฟิลลิป มอริส ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทั้งหมดให้แก่รัฐบาลอุรุกวัย
โดย ฟิลลิป มอริส ฟ้องคดีดังกล่าวหลังจากที่ประเทศอุรุกวัยออกกฎหมายควบคุมยาสูบในปี พ.ศ.2553 กำหนดให้บริษัทบุหรี่ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 80% บนซองบุหรี่ ที่นับเป็นประเทศแรกในโลก ที่บังคับใช้ภาพคำเตือนขนาดใหญ่ กฎหมายยังกำหนดให้บริษัทบุหรี่วางขายสินค้าได้เพียงยี่ห้อละหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น บุหรี่ยี่ห้อ มาร์ลโบโร หากวางขายมาร์ลโบโรซองแดง(รสปกติ)แล้ว จะขายมาร์ลโบโรซองเขียว(เมนทอล) หรือ มาร์ลโบโรซองขาว(ไลท์)ไม่ได้ อีกทั้งห้ามการเติมสารปรุงแต่งกลิ่นรส รวมทั้งมาตรการควบคุมการตลาดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในอนุสัญญาควบคุมยาสูบฯ ทั้งนี้ ฟิลลิป มอริส ได้ฟ้องศาลอุรุกวัยให้ตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นโมฆะแต่แพ้คดี จึงได้ฟ้องต่อไปยังอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
โดยอาศัยข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอุรุกวัย และ สวิสเซอร์แลนด์ที่บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ตั้งสำนักงานอยู่ ผลการตัดสินดังกล่าวจะเป็นบรรทัดฐานให้แก่ 180 ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาฯ ว่าการออกกฎหมายควบคุมยาสูบตามข้อกำหนดอนุสัญญาควบคุมยาสูบฯ ไม่เป็นการขัดต่อกติกาการลงทุนระหว่างประเทศตามที่บริษัทบุหรี่นำมาขู่ประเทศต่าง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งแม้บริษัทบุหรี่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ก็จะไม่ชนะ และล่าสุดข้อตกลงเขตการค้าเสรีหุ้นส่วนแปซิฟิกหรือทีพีพี ก็มีข้อยกเว้นไม่ให้บริษัทบุรี่ใช้กลไกอนุสัญญาในการฟ้องเรียกร้องค่าเสียจากกฎหมายควบคุมยาสูบ
ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อไปว่า กฎหมายของอุรุกวัยที่ชนะคดี มีความเข้มงวดมากกว่าบทบัญญัติต่าง ๆ ในร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ… ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอรัฐบาล คสช. ซึ่งสังคมและประชาชนกว่า 15 ล้านคนที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนรัฐบาลให้เร่งออกกฎหมายดังกล่าว จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งส่งร่างกฎหมายให้สภา สนช.พิจารณา โดยไม่ต้องเกรงกลัวคำขู่ และการวิ่งเต้นใด ๆ ของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติที่อ้างความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบในการขัดขวางกฎหมายที่จะป้องกันเยาวชนจากการติดบุหรี่
ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
โทร. 0-2278-1828 หรือ 08-18229799

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑