Guest Relation

Very Krabi

Published on มิถุนายน 8th, 2015 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการตัดหญ้า เก็บขยะสองข้างทาง บริเวณถนนสายแหลมโพธิ์พัฒนา 1 ขับเคลื่อนวาระ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส ณ ถนนแหลมโพธ์พัฒนา 1 หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายประจักษ์ สาระสารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้รับมอบจากนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยนายมาโนช พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อสม. และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วม

นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การรบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดในชุมชนมาโดยตลอด

เพื่อให้พื้นที่ตำบลไสไทย มีความสะอาด สวยงาม เนื่องจากตำบลไสไทย เป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียง โดยได้จัดทำโครงการ ไสไทยถนนสวย ปลอดถังขยะ และโครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day มาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ “กระบี่ เมืองสวย น้ำใส” ซึ่งเป็นโครงการเน้นหนักตามนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดการกำจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งน้ำ เพื่อให้จังหวัดกระบี่ เมืองสวย น้ำใส อย่างยั่งยืน ต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑