Guest Relation

Very Krabi

Published on กุมภาพันธ์ 11th, 2015 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดการประชุมซักซ้อมการบริหารจัดการทรัพย์สินสะพานและท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมการบริหารจัดการทรัพย์สินสะพานและท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา โดยมีนายชญณัท ขยันการ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยที่เกี่ยวข้อง ประธานชมรมเรือหางยาวบ้านอ่าวน้ำเมา พร้อมทั้งผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และโรงแรม ในพื้นที่ อ่าวน้ำเมา ไร่เลย์ เข้าร่วมประชุม

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือและรับทราบถึงรายละเอียดในการบริหารจัดการทรัพย์สินและท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

พร้อมแจ้งให้ผู้ประกอบการ ส่งข้อมูลของสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ได้แก่ จำนวนห้องพัก ทะเบียนเรือ ทะเบียนรถรับ – ส่ง ผู้โดยสาร และรับส่งสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ จัดส่งให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

และจะเริ่มดำเนินการเปิดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในวันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยในที่ประชุมได้กำหนดสถานที่จอดเรือ และการชำระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เรื่อง ท่าเทียบเรือบ้านอ่าวน้ำเมา พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑