Guest Relation

Local news

Published on ธันวาคม 27th, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day รณรงค์ “สัปดาห์แห่งการพัฒนาไสไทย”

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2558 ขายรับนโยบายจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ “กระบี่ เมืองสวย น้ำใส”

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์แห่งการพัฒนาไสไทย” โดยมีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดทำโครงการรณรงค์ 5 ส. และ Big Cleaning Day เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหน่วยงานราชการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายใน และภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยนายกหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ 5 ส. และ Big Cleaning Day เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหน่วยงานราชการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายใน และภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ให้กับประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และผู้มาติดต่อราชการ ดังนั้น

จึงได้กำหนด “สัปดาห์แห่งการพัฒนาไสไทย” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 โดยให้ทุกส่วนราชการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามนโยบาย 5 ส. ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ ปรับผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้เรียบ การฉีดล้างพื้น ล้างถนน ฝาผนังอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร โดยการเก็บขยะสองฝั่งถนนสายท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด

เพื่อสร้างความประทับใจ สร้างรอยยิ้ม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเพื่อตอบรับนโยบายจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ “กระบี่ เมืองสวย น้ำใส”

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑