Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 15th, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นไทยรวมใจภักฺดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นไทยรวมใจภักฺดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปลูกต้นโกสน 1,000 ต้น ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถ้ำช้างสี ถนนสายโรแมนติก

14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ถ้ำช้างสี หมู่ที่ 3 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นไทยรวมใจภักฺดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จัดกิจกรรมปลูกต้นโกสน จำนวน 1,000 ต้น บริเวณถ้ำช้างสี ( ถนนสายโรแมนติก)

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557

โดยนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ผู้บริหาร ส.อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต. พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน กว่า 100 คน เข้าร่วม

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกต้นโกสนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

จึงดำเนินโครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างเมืองให้น่าอยู่ สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่

ได้ร่วมมือปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ปรับภูมิทัศน์ และช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถ้ำช้างสี หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย เพื่อร่วมถวายราชสักการะในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

ซึ่งถนนสายนี้เป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่และตำบลไสไทย อีกทั้งเพื่อให้สอดรับในการปรับภูมิทัศน์เส้นทางถนนสายโรแมนติก

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑