Guest Relation

Local news

Published on ธันวาคม 5th, 2013 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สระน้ำบ้านหนองกก ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ที่สระน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกก ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วม

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชน รักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและคืนความสมดุลให้มีระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน โดยการร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาบ้า จำนวน 100,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการสร้างแหล่งอาศัยพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์สัตว์น้ำจืดและอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยให้แพร่ขยายพันธุ์ได้มากขึ้นต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑