Guest Relation

Local news

Published on กรกฎาคม 31st, 2014 | by Divali

0

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๖ ตำแหน่ง รวม ๗ อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
๑.ผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
๒.ผู้ช่วยครูวิชาเอกศิลปะ จำนวน ๑ อัตรา
๓.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ
๑.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง) จำนวน ๑ อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
๑.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมเกาะพีพี) จำนวน ๑ อัตรา
๒.พนักงานเทศกิจ จำนวน ๒ อัตรา

ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  ตั้งวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร. ๐๗๕ – ๖๓๗๑๔๖ ต่อ ๒๑

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑